طراحی و چاپ کارت ویزیت گالری پرنیان در سه روز انجام شده است و چاپ این کارت هم 7 روزه انجام شد و به دست شان رسید.

جنس سمت چپی: سلفون مات ساده

جنس سمت راستی: لمینت برجسته

Related projects