طراحی لوگو اختصاصی کافه گارنت

این لوگو با تلفیق نمونه طراحی لوگو تایپوگرافی و طراحی لوگو تصویری و مونوگرام ساخته شده است طول انجام پروژه 3 روز کاری زمان برده است.

غیر از لوگو این مجموعه کارت ویزیت این مجموعه نیز طراحی شده است و به چاپ رسیده است.

Related projects